addresistabul’dan TAV Passport Kart ve TAV Prime Class Hİzmeti Hediye

Yaşam alanları için ihtiyaç duyacağınız tüm dekorasyon ürünlerini tek bir adreste buluşturan  addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi, bünyesindeki kampanyaya katılan  mağazalardan yapacağınız mobilya ve dekorasyon alışverişlerinizde toplam 5.000 TL’ye TAV ‘Primeclass’ Karşılama & Uğurlama Hizmeti , 15.000 TL’ ye ise 1 yıllık TAV Passport Kart hediye edecek.

 

30 Nisan – 30 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak olan kampanya, addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi’nde alışverişi daha da keyifli hale getirecek. TAV Passport kart sahipleri,  business check- in, özel pasaport- güvenlik kontrolü, ücretsiz lounge kullanımı, ücretsiz ring hizmeti, yılda otuz gün ücretsiz otopark & vale, seçkin alışveriş merkezlerinde anlaşmalı vale noktalarında yılda 12 sefere kadar ücretsiz vale hizmeti gibi bir çok ayrıcalıklı hizmetten faydalanabiliyor.

 

Ev dekorasyonu alışverişini keyifli hale dönüştüren addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi ayrıcalık ve keşif dolu dünyasıyla sizleri bekliyor.

AYDINLATMA BİLDİRİMİMİZ

 

Değerli Katılımcılarımız,

A ve D Perakende ve Dış Ticaret A.Ş. (“Firma”, “Firmamız” veya “Addressİstanbul”) olarak, Addressİstanbul Ev Dekorasyon Merkezi’mizde mevcut mağazalardan, 30.04.2018 - 30.05.2018 tarihleri arasında gerçekleştireceğiniz toplamda 15.000.-TL ve üzeri alışverişleriniz karşılığında, siz Değerli Katılımcılarımıza TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.’ye ait toplamda 2.350.-TL değerinde “TAV Passport Kart Hediye Kampanyası” düzenledik. İşbu kampanyaya katılım hakkındaki detaylı bilgilendirmeye www.addresistanbul.com web sitemiz üzerinden, TAV PASSPORT KART hakkındaki detaylı bilgiye de www.tavpassport.com web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sizin de katılımcı olarak yer aldığınız “TAV Passport Kart Hediye Kampanyası” kapsamında, addressİstanbul Ev Dekorasyon Merkezi’mizin danışmasına gelerek Firmamızla paylaştığınız faturalarda ve TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.’nin söz konusu TAV Passport Kartı sizin adınıza düzenleyebilmesi için bizimle paylaştığınız diğer kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde toplamakta, işlemekte ve tam bir gizlilikle muhafazasını sağlamak üzere gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Firmamız tarafından bu kapsamda işlenen kişisel verilerinizin neler olduğu, bu verilerinizin işlenme sebepleri ile veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklarınızı işbu Aydınlatma Bildirimi kapsamında bilginize sunuyoruz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Kişisel verileriniz, sizleri ayırt edici ve belirlenebilir kılan her türlü kişisel bilginizi ifade etmektedir. Bu kapsamda, “TAV Passport Kart Hediye Kampanyası” kapsamında sizden aşağıdaki bilgileriniz toplanacak ve işlenebilecektir:

Kişisel Verilerinizi Neden İşliyoruz?

Firmamız, kişisel verilerinizi:

 

amaçlarıyla toplayacak, işleyecek ve muhafaza edeceğiz. Kişisel verileriniz, bu bağlamda, işlenme amaçları için gerekli olan süre ve her hâlükârda ilgili mevzuatta belirtilen süre boyunca ve de yalnızca bu amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla;

departmanlarımız tarafından işlenecektir.

Kişisel Verilerinizi İş Ortaklarımızla Paylaşabilir miyiz? Neden Paylaşırız?

Firmamız, kişisel verilerinizi Kanun’da ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve bu mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak başta TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. olmak üzere Firmamızın iş ortakları ile paylaşabilmektedir.  

Bu kapsamda kişisel verilerinizi, “TAV Passport Kart Hediye Kampanyası” kapsamında taahhüt ettiğimiz hediye TAV Passport Kartınızı adınıza tahsis ettirebilmek ve ilgili kart üyeliğinizi aktif hale getirtebilmek; talep ettiğiniz hizmetleri size sunabilmek; müşteri hizmetlerimizi etkin biçimde sağlayabilmek; vergisel ve hukuki yükümlülüklerimiz başta olmak üzere yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve Firmamızın ticaret, pazarlama ve reklam faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, iş ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, grup şirketlerimize aktarabiliriz. Kişisel verilerinizi bu surette üçüncü kişilere aktarmadan önce ise, mutlaka ilgili kişilerden gerekli gizlilik taahhütlerini ve güvenceleri sunmalarını talep ediyoruz.   

Bununla birlikte, mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için, ilgili resmi ve idari kurumlara ya da yargı mercilerine kişisel verilerinizi aktarmamız gerekebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Nasıl İşliyoruz? Hukuki Sebeplerimiz Neler?

Firmamız, “TAV Passport Kart Hediye Kampanyası” isimli kampanyamıza katılımınız esnasında Addressİstanbul Ev Dekorasyon Merkezi’mizde bulunan Danışma birimine gelerek alışveriş faturanızın fotokopisi ile birlikte dolduracağınız “Müşteri Bilgi Formu”nu  çalışanlarımıza vermeniz suretiyle, fatura fotokopilerinde ve formda yer alan verilerinizi fiziksel ortamda toplamaktadır. Topladığımız verileriniz, daha sonra ilgili bilgi işlem sistemlerimize girilerek dijital ortamlarımıza aktarılmakta ve muhafaza etmektedir.

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen yöntemler aracılığıyla ve Firmamızın “TAV Passport Kart Hediye Kampanyası” kapsamında taahhüt ettiği hediye TAV Passport Kartınızı adınıza tahsis ettirebilmek için:

  1. a) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  2. b) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  3. c) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  4. d) Gereken hallerde açık rızanızın alınmış olması

hukuki sebeplerine dayanarak işleyeceğiz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Siz katılımcılarınız, işbu Aydınlatma Bildirimizi okumanız ardından bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizin:

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan bu haklarınızı, https://www.addresistanbul.com/iletisim web sitemizde bulunan iletişim formlarını doldurarak, https://www.addresistanbul.com web sitemizde bulunan iletişim bilgilerimiz üzerinden posta veya info@addresistanbul.com adresine e-posta göndererek ilgili talebinizi belirtmek suretiyle Firmamıza ileterek kullanabilirsiniz. Talepleriniz Firmamızca en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

A VE D PERAKENDE VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Mersis No : 0001061640300012

Adres : Halide Edip Adıvar Bulvarı No: 4 Şişli, İstanbul

Telefon : +90 (212) 320 62 62

Email  : info@addresistanbul.com